plastiknet

KVKK HAKKINDA

Kişesel Verilerin Korunması Kanunu

• KVKK Nedir?

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

• Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Plastiknet’te, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve plastiknet’in tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, plastiknet internet hizmetleri tarafından yönetilmekte olan https://www.plastiknet.com  adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Kullanıcılar’ın Portal’ın kullanımı ile ilgili olarak plastiknet tarafından istenen veya fiyat teklifi isteyen ziyaretçilerin kendilerinin Portal’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları bilgilendirmektir.

Plastiknet’in amaç kapsamı satıcıların daha çok ürün satmasına olanak sağlamak büyümesine ve kalkınmasına destek olmak ve alıcı kesimin ise daha uygun fiyatlara ihtiyacı olan ürünlere ulaşmasını sağlamaktır. İşbu bilgilendirme platformda bilgiler tüzel kapsama giren nitelik sahibi olanların bilgisi irtibat kurulması amacıyla alınmaktadır.

Çeşitli kategorilerdeki ürünleri sunan plastiknet ile potansiyel alıcılar, plastiknet’in sunduğu güvenli ortam üzerinden buluşarak ihtiyaçlarını gidermektedirler. Plastiknet alıcı ile satıcıyı biraraya getiren bir platformdur. Bu faaliyet içerisinde işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler plastiknet fonksiyonlarının alıcı ile satıcı arasındaki irtibatı kurması  gereği olarak işlenmektedir.

Plastiknet dijital internet sistemlerine önem vererek bu uygulamalar ile kullanıcılarına daha hızlı ulaşarak büyük bir hizmet sağlamak amacındadır. Plastiknet ziyaretçilerine daha iyi hizmet vermek için sürekli kendini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için tüm hızıyla çalışmakta, kişisel verilen kanuna, hukuka ve yasalara paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla  en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Plastiknet godaddy alt yapısını kullanılır. Bu altyapı sağlayıcı şirket tüm güvenlik tedbirlerini koruma kalkanlarını kullanarak gerekli olan sertifikaları alarak beyan etmektedir.

Plastiknet, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Plastiknet’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

a) Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak plastiknet tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Toplanan Kişisel Veriler

plastiknet, aşağıda belirtilen metodlarla Kullanıcılar’dan çeşitli sabit ve  değişken veriler talep etmektedir. plastiknetin istediği veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

Fiyat tekliflerinin alınıp talepte bulunanlara iletilebilmesi için aşağıda belirtilen bilgileri isteyebilmektedir.

İşbu başlık altında, plastiknet tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme’de arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri ve benzer diğer belgeler.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: plastiknet ilgili kategorilerdeki ürünleri yayınlarken ürün sahipleri olan firmalar ile önceden izin alarak ürünlerini yayınlar. Müşterilerin yada portal ziyaretçilerinin iletişim bilgileri yalnızca hangi ürüne aitse o ilgili firmayla paylaşılarak firmanın fiyat teklifi vermesi sağlanır. Plastiknet platformunda herhangi bir alışveriş  söz konusu değildir. Yalnızca site ziyaretçileri ürün taleplerini ücretsiz talep ederler.

İçerik Verileri: Ziyaretçilerden gelen talepler info@plastiknet.com’a gelmektedir. Istenilen talepler doğrultusunda ziyaretçilerin yönlendirilmesi ilgili şirkete yapılır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Kişisel yada tüzel bilgiler tamamen alıcı ile satıcı arasındaki irtibatı sağlamak amacıyla alınır.

Alınan üst seviye güvenlik önlemleriyle korunur.           

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Site içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, moderasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik Veriler: Promosyon, analiz, iletişim, iş geliştirme, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, müşteri portföy yönetimi, teklif sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, sorgulama, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, teklif sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, site içi değerlendirme, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, fiyat teklifi sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Plastiknet  elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar’a Hizmet’ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme ile anlaşma formunda belirtilen şartlar çerçevesinde ve anlaşma formunun mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, plastiknet, Üyelik anlaşmasından  doğabilecek  herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

plastiknet iletişim bilgilerini  yalnızca ürün sahibi şirket ile ürünü talep eden bireysel ya da tüzel nitelikte olan kişilerle paylaşır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

plastiknet, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi istemektedir. plastiknet, kişisel verilerinizi, doğrudan sizden (veri sahibi), sizin adınıza hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişiler tarafından verileriniz aşağıdaki yöntemler kullanılarak istemektedir.

Doğrudan plastiknete Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, plastiknet’e Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından plastiknet pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri,  demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: plastiknet’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Plastiknet, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi kullanım verilerini toplamaktadır. Çerezlerin nasıl yönetileceği ayrıca Çerez Politikamızda belirtilmiştir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması (Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler),

• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması (Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması),

• Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması (plastiknet’in Portal ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplaması),

• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

• Açık rızanızın bulunması

şeklindeki hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

• Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması

• Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

• plastiknet’in Portal ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

e) Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

plastiknet, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

plastiknet, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Plastiknet, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde plastiknet , link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

f) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle plastiknet’e iletmeniz durumunda plastiknet talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde plastiknet tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla plastiknet info@plastiknet.com a iletilmesi gerekir.

plastiknet cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.